Zondagsrust

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug buigen binnenkort de volks­vertegen­woordigers zich over de vraag of gehoor moet worden gegeven aan de wens op zondag burgerlijke huwelijken te voltrekken. Los van de vraag of trouwen überhaupt zinvol is als meer dan een derde van de liefdevol gesloten overeenkomsten binnen tien jaar aanzienlijk minder aimabel wordt ontbonden, kun je je afvragen: ‘Och, waarom niet?’ Uit verdachte hoek komen de gebruikelijke bezwaren, kort samengevat in de titel van dit artikel. Op grond daarvan wordt door een gestaag krimpende minderheid gepoogd hun wil op te leggen aan een - de wet van de communicerende vaten is hier van toepassing - een gestaag groeiende meerderheid. Om politieke redenen steunen liberalen, democraten en socialisten de bezwaren. ‘Laten we onze christenbroeders te vriend houden.’ We hebben gezien waar dat toe leidt. De zondagsrust-gelegenheidscoalitie houdt zo tradities in stand die allang geen bestaansrecht meer hebben, dat wil zeggen: die slechts voor een beperkte groep inhoud hebben. Daarmee kwalificeer ik geenszins: ieder zijn voorkeur. Mijn punt: dat is niet ieders voorkeur, in tegendeel. Is zondag - om wat voor reden dan ook - jouw rustdag: ga je gang. Voor Joodse gelovigen is dat de Sjabbat, de Islam kent geen specifieke rustdag, voor het gemak rekent met vaak als rustdag de vrijdag tot het vrijdaggebed. Daar houden we allemaal geen rekening mee in Nederland, al pronken we graag met onze Joods-Christelijke traditie en vinden de Islam vooral eng. De zondagsrust pas in het rijtje abortus, euthanasie en alle andere christelijke - vooral politieke - stokpaardjes. Er is geen bevolkingsgroep die deze regels meer aan de laars lapt dan de traditionele kerkganger en dan heb ik het nog niet eens over de onderdrukte en verborgen gehouden seksuele geaardheden. Het punt is: ‘wat gij niet wil dat u geschied doe dat ook een ander niet’ is niet alleen van toepassing als het zo uitkomt. Vrijheid is een groot goed, gun anderen de vrijheid te trouwen op de dag waarop zij dat willen, een huns inziens noodzakelijke abortus te moeten ondergaan, over hun eigen dood te mogen beslissen en dus niet geknecht te worden door andersdenkenden. Respect voor de wijze waarop iemand diens leven invult, geldt voor iedereen: respect voor de zondagsrust, respect voor persoonlijke beslissingen, respect voor andere keuzes.