Zondaggedicht

We delen onzekerheid
zonder het van elkaar te weten
Of maak ik mezelf dat wijs en
is het slechts ijdele hoop
op een leven met jou