Zeer moeilijke mensen

Uit de boedel van een scheepsjongen verwierf het museum een instructie van de kapitein van de SS Lemsterkerk uit 1958 over de omgang door de bemanning met de bewoners van de landen rond de Perzische Golf. Zelfs voor die tijd is het een badinerende tekst, zonder enige kennis van zaken over de gebruiken en gewoonten van de plaatselijke bevolking. Lees en huiver!

Stuk 3 - Document uit 1958. Collectedatum en vindplaats: medio 2011, Houten.