Warmtevisie

De transitievisie warmte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is naar de gemeenteraad gestuurd. De visie bestaat in feite uit een overgang naar elektrisch in een kleine dertig jaar. Gas - in welke vorm dan ook - lijkt te worden uitgesloten als energiebron. Begonnen wordt met het verminderen van het verbruik door huishoudens door isolatie te stimuleren. Over het verbruik door bedrijven wordt niet gerept, alleen over bedrijventerreinen. Nog niet duidelijk is hoe dat moet gaan gebeuren, welke budgetten ervoor beschikbaar zijn en wanneer welke stappen gezet moeten worden. Dat niet perse nodig, de toekomst beweegt immers, maar een visie zou wel enig licht kunnen doen schijnen op die toekomst. Belangrijk voor de gemeenteraad wordt: welke vervolgopdracht krijgt B&W o.b.v. deze visie? Wat wordt de reikwijdte van de plannen: wel of niet bedrijven en organisaties meenemen? Welk voorbeeld heeft de gemeente zelf om - bijvoorbeeld - budgetneutraal maatregelen te nemen? Tot slot en misschien wel het belangrijkst: wat is de te verwachten opbrengst van de eerste stap in het 30-jarenplan en waarom niet gekozen voor de panden met de hoogste energierekening c.q. het slechtste energielabel i.p.v. een buurtgerichte aanpak? De maatschappelijke opbrengst zou immers vergroot kunnen worden als de mensen met de laagste inkomens het eerst worden geholpen met het isoleren en verduurzamen van hun woning. 

Het voorgaande schreef ik vandaag op Twitter in een draadje van zeven tweets. Contemplerend merk ik dat het warmteprobleem geïsoleerd wordt aangepakt, los van het grotere energievraagstuk. Dat klinkt logisch omdat verwarmen van gebouwen een belangrijke verbruiker is van energie, ongeveer een kwart van het totaal. Naast isoleren kun je het energieverbruik voor verwarming ook verminderen met andere maatregelen: het beter inregelen van installaties, bepaalde ruimtes niet meer verwarmen, bepaalde ruimtes minder verwarmen, het installeren van microbellen-ontluchters en magneetfilters, het schoonspoelen van de leidingen, het opsporen van microgaslekken en het vervangen van waakvlammen door elektronische ontstekers. Om maar een paar opties te noemen. Isoleren is natuurlijk altijd goed, kijk echter naar het totale plaatje in een gebouw of groep gebouwen.