Waarom je mij de wet niet oplegt

Wetten beschermen mensen tegen zichzelf en tegen elkaar, alsook alles wat minder weerbaar is tegen mensen. Wetten zijn regels: we spreken iets met elkaar af en houden ons eraan. Doe je dat niet, overtreedt je de wet en volgt een sanctie. Mensen die bewust een wet aan hun laars lappen, proberen dat veelal te verbloemen ten einde daarvan verschoond te blijven.

Wetten worden vastgesteld in de tweede en eerste kamer. Handtekening van de Koning eronder, publicatie in de Staatscourant en de wet is van kracht. En daar gaat het mis, immers wetten worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Minderheden delven altijd het onderspit. Democratie is autocratie van de meerderheid. Het probleem zit hem in het misbruiken van wetten om een ander jouw wil op te leggen.

Bijvoorbeeld: verkrachte vrouwen dwingen tot een bedenktijd voor het ondergaan van een abortus. Of het vaststellen van een vaste dan in de week tot rustdag. Of het beperken van de vrijheid een behandelaar te kiezen. De hoeveelheid voorbeelden is eindeloos, het probleem evenredig groot.

Wil jij een bedenktijd voor het afbreken van jouw door een verkrachting ontstane zwangerschap? Neem die dan: ‘Denk er even over na!’ Wil je die tijd niet? 'Kom, ik begeleid je naar de kliniek en leid je langs de protestanten de jouw hun wil willen opleggen.