Vooruit

Vooruit maar
Lijd het leed
Dat dood heet
Vier het leven
Of juist niet
Maar vooruit
Want achteruit
Is al geschied