Software

Deze website is gebouwd met behulp van HTML 5, JavaScript, CSS 3, PHP 8.1.9 en MariaDB 10.5.15. Daarnaast maak ik gebruik van jQuery 3.6.0 en Font Awesome 5.15.4. De basis voor de site is deze tutorial van software engineer Awa Melvine. Zijn datamodel heb ik verder genormaliseerd en uitgebreid. De server is een VPS bij Digital Ocean draaiend op Debian Linux 11, de webserver is Apache 2.4.54.

Laatste update: 15 juni 2022.

Alle rechten op het PHP logo zijn voorbehouden aan de PHP Group.