Snippers

Op 18 juni 2021 trof een valwind het dorp Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Ook het nabije buurtschap Valkenheide en het tegen de A12 geplakte Maarsbergen kregen het te verduren. Hoewel er gelukkig geen blijvend letsel bij mensen valt te betreuren is de schade enorm: duizenden bomen zijn direct omgewaaid en nog eens honderden andere moesten uit veiligheidsoverwegingen neergehaald worden. Wat rest van al dat hout zijn snippers en stammen. De snippers verdwijnen de biomassacentrale in, vermoed ik, voor het bruikbare hout wordt een passende bestemming gezocht.

Op de foto hiernaast drie originele snippers, opgeraapt op de Lomboklaan, waar bomen van meer dan een halve eeuw oud zijn geveld en het aanzicht van de laan blijvend is veranderd. Een tiental huizen aan deze karakteristieke straat zijn beschadigd, waarvan drie ernstig. Het geweld van de valwind werd dunnetjes overgedaan als machtige machines takken vermalen tot blokjes hout ter grootte van een doosje lucifers. De parkeerplaats bij De Binder lag er vol mee. Het geluid van versnipperaars en kettingzagen gonsde dagenlang door het dorp.

Drie houtsnippers ter grootte van een luciferdoosje.
Stuk 1 - Drie houtsnippers, elk ter grootte van een lucifer­doosje, uit Leersum. Collectedatum en vindplaats: zaterdag 10 juli 2021, Lomboklaan.