Silhouet

Op de muur
Van jouw huis 
Een schaduw
Van wat ooit was
En nooit meer
Terugkomt