Neowise

De haven

veilige plek

voor iedereen

Ligplaats

voor lossen en laden

Eb noch vloed

Het tij speelt hier geen rol

De tijd staat een beetje stil

Een kraan grijpt in de lading

Waterhoentjes nestelen aan de oever

Een Fuut duikt onder

Straks markeert een komeet de horizon

Op een bankje zit een man

te schrijven in een boekje

terwijl hij wacht

Op jou