Libelle

We hebben Maartje's abonnement opgezegd. Ze was abonnee vanaf 1963 of misschien nog wel eerder. Tot haar dood las ze wekelijks artikelen en om de paar weken schoof ze de exemplaren uit een hoekje van de bank in een plastic tasje, ‘voor Carin’. Bij de lezersservice van de uitgeverij komen dagelijks opzeggingen van overleden abonnees als Maartje, dat kan niet anders. Het aantal daalde van 700.000 in 1998 tot ongeveer 250.000 in 2018 (Bron: Bladendokter), een trend als bij alle andere traditionele vrouwenbladen. Zonen en dochters zoeken naar het abonneenummer en de website van het blad om te vinden dat je een opzegging alleen telefonisch kunt doorgeven. Meestal krijg je dan een niet te weerstane aanbieding om toch abonnee te blijven. ‘Mijn moeder is overleden.’ ‘Oké, we gaan het in orde maken.’ Het ontbreekt er gelukkig aan dat ze je vragen of het abonnement niet op een van de kinderen mag worden voortgezet. 

De laatste jaren las ze de boeken in bladvorm die je via een aanvullend abonnement krijgt toegestuurd, waardoor de streekromans die Bas uit de bibliotheek meenam - wat hij al tijden fysiek niet meer kon opbrengen - werden vervangen door literatuur. ‘Deze is mooi.’ zei ze dan en overhandigde ‘Het wonderlijke verhaal van de man die van India naar Zweden fietste voor de liefde’ aan Carin.  

De foto is het omslag van het in het Nederlands vertaalde boek dat in 2018 verscheen.