Groei is economische kanker

Hoewel er al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt gewaarschuwd voor de onomkeerbare gevolgen die de groei van de wereldbevolking met zich meebrengt, is de simpele oplossing die groei tot staan te brengen, het verhogen van de welvaart in de armste landen, nimmer toegepast. Altijd verzanden initiatieven in corruptie, verspilling en andere bodemloze putten. Zelfs in Nederland wordt armoede niet bestreden maar verergerd. Druppels op de gloeiende plaat als het afschaffen van de voordeurdelersregeling leiden af van maatregelen als het garanderen van bestaanszekerheid.

Groei is economische kanker: het vernietigt alles wat ons dierbaar zou moeten zijn. Als we inzetten op krimp en dan met name in de meest vervuilende sectoren van de economie, lossen een hoop andere problemen zich als vanzelf op. Realiseer je dat er helemaal geen energieprobleem bestaat: de zon stort dagelijks de jaarbehoefte aan energie van de aarde over ons uit. Dat wij daar niet mee om kunnen gaan, is het probleem.

De voordelen van een krimpscenario zijn evident: er treedt onmiddellijk een verbetering op als je stopt met groeien. Het gehuil van de bouwsector, de luchtvaart, de staalindustrie bestaat uit krokodillentranen: dan had maar eerder moeten beseffen dat jouw tijd voorbij is of dat je te laat bent met innoveren.

Geld is evenmin een probleem: geld is allang geen ruilmiddel meer, laat staan dat het schaars zou zijn. Geld is een constructie, de centrale banken laten al jaren zien dat je dagelijks miljarden kan creëren met een druk op de knop. Dus kun je armoede met een druk op de knop oplossen, alle schulden afbetalen, een basisinkomen verstrekken, et cetera.

Het probleem waarmee te kampen hebben is de giftige combinatie van onwil, onwetendheid, onkunde en onbegrip bij onze bestuurders, gevoed door een gebrek aan empathie en inlevingsvermogen. Dat we als Nederland überhaupt moeten nadenken over het compenseren van de slachtoffers die we hebben gemaakt in Indonesië, op de Antillen en waar we nog meer de beest hebben uitgehangen c.q. gecollaboreerd hebben, is schrijnend.