GIMPS

Ofschoon ik twee wetenschappelijke opleidingen heb voltooid, heb ik nooit op academisch niveau gewerkt, bijvoorbeeld als onderzoeker of docent. Toch leverde ik een mijns inziens bijzondere bescheiden bijdrage aan de wetenschap door 23 jaar de reservecapaciteit van mijn computers te doneren aan ‘the Great Internet Mersenne Prime Search’. Dat is een project dat zoekt naar priemgetallen die geschreven kunnen worden als 2 ^ p - 1. Hierbij staat p voor een priemgetal. Een Mersenne priemgetal is het getal dat je krijg als je 2 verheft tot de macht van een priemgetal minus 1. Dat wil zeggen: niet alle getallen die je zo noteert zijn Mersenne priemgetallen, daarvoor is een test nodig. GIMPS voert die zoektocht uit via gedistribueerde taken waarbij je een p krijgt toegewezen waarvan wordt gecontroleerd of de uitkomst van de formule ook een priemgetal is. Vandaag ben ik daarmee gestopt omdat, net als het mijnen van bitcoins, het stroomverbruik van deze processen enorm is. De processoren van je PC draaien volcontinue op 100% en als je, zoals ik de laatste paar jaar, je PC 24/7 aan hebt staan vanwege nachtelijke backups, dan is elektriciteitsverbruik aanzienlijk. De noodzaak voor de nachtelijke reservekopieën heb ik geëlimineerd en daarmee werd de 24/7 gereduceerd tot ongeveer 10/7. Dat scheelde behoorlijk, logischerwijs. Omdat we hier thuis naar ‘nul-op-de-meter’ willen gaan, nam ik het lastige besluit mijn bijdrage aan GIMPS te beëindigen.

Marin Mersenne. De foto is een uitsnede van de foto afkomstig uit de Portraits of Statisticians van de Universiteit van York.