Formeel

Dit blog is van mijn bedrijf Rispens.Net B.V. waarin ik al mijn activiteiten heb ondergebracht. Het is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30158547. 

Je kunt in voorkomende gevallen contact met mij opnemen per email of telefonisch. Bezoek aan huis graag op afspraak.

Om inkomsten te genereren uit mijn creatieve werk heb ik, in navolging van vele anderen - zoals o.a. journalist Chris Klomp dat doet via Reporters Online

Ik ben geen journalist, mijn schrijfwerk bestaat uit korte verhalen, gedichten, opiniestukken, en wat dies meer zij.