Algoritmes

In juni 1992 verscheen een studieboek waarmee ik in 1996 kennismaakte en grote indruk op mij maakte. Het boek stond op de literatuurlijst van de Masteropleiding Kennistechnologie die ik volgde via een Nederlandse dependance van Middlesex University London en die ik hobbelig afsloot met de gewenste MSc-titel. Het boek bewijst nu, bij gedeeltelijk herlezing in 2021, dat er niet veel nieuws onder de zon is op het gebied van kunstmatige intelligentie. De vooruitgang wordt voornamelijk gerealiseerd doordat er hardware ter beschikking komt die mogelijk maakt wat destijds nog niet kon of veel minder snel kon. Zo zijn algoritmes ineens populair terwijl die al voordat we over kunstmatige intelligentie dachten bestonden: een algoritme is een set instructies die naar een beoogd doel leidt, zoals het bakken van een appeltaart bijvoorbeeld. Dat komt heel nauwkeurig en daarin schuilt het gevaar: een klein foutje heeft grote gevolgen. Vraag dat de ESA maar niet, een fout algoritme kostte hen een paar miljard euro. Hoe ingewikkelder een algoritme, enfin je begrijpt wat ik bedoel. Tegenwoordig nemen algoritmes beslissingen over leven en dood in ziekenhuizen en in het algemeen doen ze dat al beter dan de specialisten. In de NBC-ziekenhuisserie New Amsterdam gebruikt men H.U.M.A.N. en hoewel er wat lacherig over wordt gedaan, is dat wel wat we meemaken: symptoomherkenning, non-invasieve metingen en antwoorden op een paar vragen leiden in no-time tot een 99,9% correcte diagnose.

Nu schrijft er wel vaker iemand dat er weinig tot niets is veranderd en dat komt omdat, als je wat meer ervaring hebt, je beter in staat bent terug te kijken en te vergelijken. Welke revolutie bracht de mobiele telefoon teweeg? Eigenlijk is de grote winst dat veel afzonderlijke functies zijn samengebracht en geïntegreerd: beeld opnemen, bewerken en weergeven, geluid opnemen, bewerken en weergeven, plaatsbepaling, telefoneren, internet, bewegingssensor, luchtdruk, lichtsterkte, enzovoorts. Het gaat dus allemaal sneller, verder is er niets veranderd.