Afval

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt zich er met een Jantje van Leiden van af met het afvalbeleid. We doen aan afvalscheiding en 'O, o, wat zijn we goed bezig'. Bijvoorbeeld: ‘de inzameling van PMD is kostendekkend’, zo lees ik. Dat komt omdat het probleem is verplaatst naar het Afvalfonds, in de praktijk gaat het meeste plastic nog steeds in vlammen op, alleen is het ons probleem niet meer. Er is geen enkel initiatief, de gemeente heeft er veel voorgesteld gekregen, dat navolging krijgt. Bijvoorbeeld: collectief inzamelen i.p.v. afzonderlijke containers. Of: lokaal composteren. Of: brandstof maken uit plastic. Enfin, teveel om op te noemen. Maar veel verontrustender is het ongeloof in eigen kunnen als het gaat om het verminderen van de afvalstroom: 'daar hebben we nauwelijks invloed op'. Nee, wat de @zwerfinator alleen voor elkaar krijgt, dat kan een geoliede organisatie niet. Daarnaast is het rotsvaste vertrouwen in het scheiden bij de consument allang en breed afgebrokkeld bij veel gemeenten, dat is geen nieuws trouwens, dat wisten we al voordat we de burger afval lieten scheiden. We scheiden nu vooral op een politiek gedragen manier. Of die manier goed is voor het milieu (nee), kosteneffectief is (nee), duurzaam is (nee) en voor de burger prettig is (nee), vraagt men zich niet af. 'De gemeenteraad heeft besloten!' Ja, op basis van door de ambtenaren aangedragen stukken, die aantoonbaar op de verkeerde leest zijn geschoeid, omdat de kennis over nieuwe technieken ontbreekt, de verkeerde (of geen) experts zijn geconsulteerd en er bewust naar een politiek haalbare oplossing is gewerkt. Tunnelvisie derhalve i.p.v. gedrevenheid, een ontstellende afkeer van echte participatie, kennisgebrek en veel te veel geloof in eigen kunnen. Daarnaast is de raad te goedgelovig en slikt teveel voor zoete koek.